LUCKSERIE FÅGELSUNDET

Havet

Serie Fågelsundet vars namn kommer från den del/plats av Hållnäs som tidigare präglades av de lokala fiskarna med sina båtar med dess fiskehamn, ett yrke som fram till 60-talet var ytterst viktig i denna del av Hållnäs.

Lucka Fågeln, den klassiska pärlsponten samt lucka Källen, Länsman, Långören och Björn döpta efter underbara öar utanför denna kust värda ett besök med båt. Dessa luckor präglas främst av pärlspont samt raka frästa spår som ex. är lucka Källens kännetecken.

Kök
Luckor
      Länsman 
Källen Björn Fågeln Länsman Långören
Kulör
      

Fågelsundet på kartan

Fågelsundet är ett fiskeläger som tillhör Hållen by. Under 40-talet hade c:a 30 fiskelag sin hemmhamn här. Mängden av strömming under denna tid var hög, så för de som inte var mobiliserade under kriget var det goda tider. Långsamt minskade strömmingsfisket och under 70-talet lades det helt ner och idag använder man fiskeläget främst till sommarboende.