LUCKSERIE HJÄLMUNGE

Glesbygd, landsbygd motpol stad

Som de andra nämnda byarna i Hållnäs socken är Hjälmunge inte undantaget gällande nedlagda butiker, bensinmackar eller verkstäder etc., återstår nu bara näringsidkare som inte är knutna till några speciella ”pengaslukande” lokaler utan tillhör de mobila hantverkarna som kör omkring med sina ”verkstäder” i mindre inredda pickupper eller lastbilar. Att bo ute på ”landet” ställer samma krav på inkomst som i storstaden så bedriver man inte egen verksamhet är det naturligt att dagligen eller veckovis pendla till någon tätort där jobben finns.

Men i det som mest är öppna landskap (vilket karakteriserar Hjälmunge) finns det fortfarande de som brukar jorden och sysselsätter sig med djurhållning ibland också bara på deltid ihop med arbete på annan arbetsplats.

De öppna landskapen speglar sig också i de enkla luckor som tillhör serie Hjälmunge med de val av laminat som vit, ek, bok etc. plus den vita som kan kombineras med en annan kantlist som ex. valnöt..ja valen är oändliga!

Kök
Luckor
       
Kulör
      
Hjälmunge på kartan
Hielmunge består efter Cronanes Jordebok af 5 Halfwa Skatteh:n alla ifrån Kungl: Majt. och Cronan under Löfsta Bruk köpte , om 7 , 5 1/3 , 4 1/3 , 6 2/3 och 4 1/3 örl:d Hwartera , alla Hem:n nog till des skatträtt under Bruket graverade , dess uthmark eller ägor i bredde Nor och söder så med Slada som Edwalla löper ½ mijhl , långa och smala , kärachtig och stenig mark , all dess skog af kohlat ingen frodwext uthan trögwext mark , förslår lijtet eller intet för bönderne att kohla af , Hafwer begynt att lijtet om åhret af den nywexte skogen att kohla till Löfsta Bruk som der från wed pas 1½ mijhl beläget är , denne bys Siö löper i Slada åhn åt Saltsiön.