OM OSS RHM I HÅLLNÄS AB
RHM är ett företag som utvecklades för att tillmötesgå kundens behov genom att sedan 1982 lära sig renoveringens konst och problematik. Vi sammanför renovering och nyproduktion till en ny nivå, anpassad efter miljön. Vi finns i Tierp.
Hållnäs är en halvö i norra Roslagen. Här finns vacker kust med magiska klippor vid havets kant, trollskog med inslag från guckusko till vindpinad tall, fiskerika vatten, gott om vilt i skog och mark, men inte minst en befolkning som strävsamt har bevara dess skönhet.

Vår filosofi

RHM erbjuder kök i kostnadseffektiva lösningar där renovering, utbytes och nytillverkning kompletterar varandra och ger oändliga valmöjligheter och lösningar för kunden.

Vår vision

En slimmad organisation där RHMs logistik och produktion är helt datorstyrd, och endast kvalitetskontroll sköts manuellt.

Vår kvalitetspolicy

RHM är ett heltäckande företag i kökstillverkningsbranschen, där kundrelationer bygger på förtroende. Vår styrka är att givna löften och förväntningar alltid infrias. Uppstår avvikelser skall kunden alltid kontaktas för att säkerställa kvaliten och det slutgiltiga resultatet

  • Vi skall tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundens önskemål.
  • Varje kontakt med oss, våra produkter eller tjänster skall vara en god referens för fortsatt eller kommande samarbete.
  • Vi skall aktivt  utveckla våra, produkter, tjänster och processer.
  • För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om att dennes beslut och handlande påverkar vårt arbete, våra tjänster och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.
  • Summan av våra gemensamma insatser ger den rörelse framåt som är så typisk för RHM.

  • VD

    Robert Holmkvist