RHM FRÅN A TILL Ö
Starten, anledningarna, övervunna, hinder, och visionen

RHM är utvecklat utifrån kustnära landsbygds problem, som fiskets nedläggning där fiskeläger begravts för alltid där då sjöbodar istället har blivit fritidshus.

Jordbruket är på väg mot samma öde som fisket och övergår till förvaltning där arrendatorn varken vill äga marken eller betala för arrendet, att äga betes/jordbruksmark blir då ointressant. I och med det kommer också de gårdar som finns runt jordbruket att säljas och övergå till att bli fritidshus, precis som med fisket. Pengarna hamnar på fel ställe… de skall hamna hos innovatören inte hos förvaltaren som uppger sig för att vara entreprenör. Det här med heder och att göra rätt för sig, vart tog det vägen?

- Hur vänder vi då den neråtgående utvecklingen med utflyttning och minskade arbetstillfällen?

RHM har valt en långsiktig plan för att nå hela vägen fram till ett slutresultat och vi började med detta arbete 1984. I den strategin ingår turism som en del i företaget.

RHM som startades några år tidigare 1982 då med lackering/renovering av luckor, lådor, dörrar och möbler mm. Vidare när verksamheten växte, lade vi till ex. utbytesluckor 1995 och namngav luckserierna med byanamn. Där spännande och vackra platser i dessa byar har gett luckornas namn allt för att skapa ett intresse för vår landsbygd HÅLLNÄS med tanke på turism.




 • 1997, RHM installerar ERP-system (Resurs och produktionsplanering för företaget).
 • 2000, Kom vår första CNC maskin och färgbutik öppnades.
 • 2008, Börjar tillverkningen av kompletta kök med stommar. 
 • 2009, RHM påbörjar bygget av en egen kökskatalog för digital köksplanering tillsammans m Planit.
 • 2009, Webben börjar utvecklas för att kunna flytta ut vår verksamhet på landet.
 • 2011, RHMonline, webbshop för färg och färgrelaterade produkter lanseras.
 • 2012, Konkurrensen börjar hårdna i köks-branschen, vi beslutar att konkurrera med öst och hur gör vi det?  Det har lett till att vi måste digitalisera vår fabrik. En kartläggning av öst inleds.
 • 2012, Den digitala köks-planeringen blir klar, Planit byter namn till Fusion.
 • 2014, RHM blir generalagent för ett nytt färgmärke, ESKARO.
 • 2014, Göksnåre 7:4 köptes för att kunna starta det som var målet 1984 nämligen turism, vi har valt att kalla stugan för Julans Gård och den går att hyra veckovis eller som weekend/weekstart.
 • 2015, RHM blir iso-certifierat för 3st standarder 9001, 14001, AFS2001:1.
 • 2015, Kartläggningen av öst går mot sitt slut.
 • 2016, RHM:s kökskonfigurator planeras bli färdig fullt ut.
 • 2017, RHM:s YouTube-kanal startas.



Det finns lite kvar för oss att ta tag i, vi behöver en ny digital fabrik som skall bli helt automatisk. Förhandlingar pågår med olika leverantörer för att genomföra detta.

Som ni förstår så är vår fabrik hjärtat i RHM:s verksamhet och får vi den att rulla på kommer vårt engagemang för landsbygden att öka. Vi vill återskapa möjligheten till en stark landsbygd som kan livnära sig själv. RHM:s kunder skall ges möjlighet att ta del av denna helhet.